Alla avsnitt

Stig Ederyd - Evighetenspodd - avsnitt 38
Bonden Stig Ederyd: ”Jag tror att människan kommer att leva närmare naturen i framtiden” - Avsnitt 38

Klimatkrisen ger att vi måste följa naturen mer och inte gå emot den.
Det berättar Stig Ederyd i höstens premiäravsnitt av Evighetens podd. Han är bonden som, till en början motvilligt, har tagit över föräldragården i Norduppland. Idag tycker han att bonde, det är det finaste jobbet man kan få. Det faktum att Stig är omgiven av starka kvinnor, har fått honom att göra upp med den machokultur han själv är uppvuxen med.

Kriser i den egna familjen och då han nästan blev ihjälstångad av en tjur, är händelser som har fört med sig en ödmjukhet för att livet när som helst kan ta slut. Stig finner tröst i tron, i naturen med djuren samt i musiken.

IngaMari Solders_Evighetens Podd-avsnitt 37
IngaMari Solders om dödelsen och händelser i livets gränsland – Avsnitt 37

IngaMari Solders berättar om händelser i livets gränsland och hennes inre arbete, vilket det står mer om i hennes bok ”Dödelsen”. Hon ser det att dö som en process.

Hur är det att få i uppdrag att hjälpa en människa över till andra sidan? Är det någonsin skrämmande? Vad ger det henne att bygga broar mellan olika världar?

IngaMari bor idag 28 meter från Ångermanälven, dit kärleken förde henne. Bland berg, skogar, dalar och inte minst vatten, har hon blivit kvar. Faktum är att elementen spelar en avgörande roll i livets vägskäl.

Gunnar Weman_Evighetens Podd_Avsnitt 36
Gunnar Weman om begravningsgudstjänstens budskap, innehåll och form – Avsnitt 36

När en person som är medlem i Svenska kyrkan dör, kan ett farväl äga rum vid en begravningsgudstjänst. Vad är meningen med dem? Hur ser de ut vad gäller budskap, innehåll och form?

Gunnar Weman skulle kunna vara pensionär på heltid sedan lång tid tillbaka men är fortfarande verksam som präst och ser sig själv som en medvandrare.

Vad finner denne forne ärkebiskop viktigt inför, under och efter en begravningsgudstjänst? Vad betyder det att möta sorgehus?

Att närvara vid ett sista avsked kan underlätta sorgearbetet efter en kär person, anser Gunnar.

Elin Johnsson_Evighetens Podd_Avsnitt 35
Elin Johnsson: ”Jag vill vara ett vikarierande hopp för andra” – Avsnitt 35

Vad kan det göra med en människa att stoppas in i en mall där hon inte passar in?

När Elin Johnsson var 14 år gammal, dog hennes mamma i cancer. Med sitt vuxna jag och under utbildningen till behandlingspedagog, har Elin insett att den här förlusten har tolkats som en diagnos. Hon berättar vad det betyder att förstå det.

Elins mål är att fungera som ett vikarierande hopp för den som har förlorat tilltron till sig själv och livet. I mötet med barn är hon särskilt mån om att lägga ansvaret där det hör hemma – hos de vuxna.

Och så pratar Elin om hur det är att vara nykär under pandemin.

Martina Olsson Frisk: ”Mitt kall är att ge en röst åt människor som inte kan göra sig hörda” – Avsnitt 34

Hon har varit nära såväl livets början, som livets slut och hjälper till att vårda kroppen däremellan. Martina Olsson Frisk är barnmorska i botten men även rättsläkare och jobbar idag på en husläkarmottagning.

Den röda tråden i Martinas arbetsliv är att ge en röst åt människor som inte kan göra sig hörda – vare sig de är levande eller döda, oavsett om de kan kommunicera, eller ej.

Och så har hon börjat ta hand om sig själv, för det går ju inte att doktor Frisk är sjuk, enligt henne själv. Hennes kristna tro har spelat en avgörande roll i hennes förändring och hon känner sig mycket yngre än sina drygt 60 år på jorden.

Önskemål kring din egen begravning_Bosse Eriksson_Avsnitt 33
Önskemål kring din egen begravning – med Bosse Eriksson – Avsnitt 33

Det här avsnittet handlar om något de flesta helst nog inte vill fundera på alls och inte förrän det är väl sent; önskemål kring din egen begravning. Vad kan poängen vara med att ändå göra det? Hur mycket kan man bestämma? Vad är fördelarna för dina efterlevande? Vad händer om du ändrar dig?

Önskemålen kan fyllas i på en begravningsbyrå eller via Livsarkivet på internet, som inte är knutet till något företag.

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, menar att din begravning är den sista festen du kan planera. Han tror att alla människor vill bli ihågkomna.

Bosse Pettersson_Evighetens Podd_Avsnitt 32
Bosse Pettersson: ”I mörkret hittar jag jättemycket kraft” – Avsnitt 32

I mer än 20 års tid har hans glada, stabila stämma hörts i Sveriges Radio P4 Uppland – och hela tiden har ett mörker legat och vilat där under. Nu har Bosse Pettersson tagit bladet från munnen och börjat prata om sin psykiska ohälsa och ångest, som bottnar i barndomen med en mamma som ofta var deprimerad men alltid har varit öppen med hur hon mår.

 

Bosse är överväldigad av den positiva respons han har fått och särskilt av män som känner igen sig. Idag är han mer i balans med sitt kontrollbehov och önskar att han vågat söka hjälp i form av terapi mycket tidigare. Han har också upptäckt hur mycket kraft han hämtar i sitt mörker.

Daniel Blomqvist_Evighetens Podd_Avsnitt 31
Bouppteckning och arvskifte – med juristen Daniel Blomqvist – Avsnitt 31

När en person dör, behöver de efterlevande göra en bouppteckning och ett arvskifte.

Vad innebär det här? Hur lång tid har man på sig att greja med det? Måste man anlita en jurist? Hur kan man göra när anhöriga är oeniga om vad som ska hända med det en människa lämnar efter sig?


Daniel Blomqvist är biträdande jurist, anställd vid Din Advokat och familjerätt är ett av hans specialområden. Han reder ut begreppen för Johanna Fellenius, i ett samtal inspelat på Evigheten i Uppsala.

Marita Warborn Lundgren och Christina Karlberg _Evighetens Podd_ Avsnitt 30
Att börja leva, inte bara existera, efter en enorm förlust – med Marita Warborn Lundgren och Christina Karlberg – Avsnitt 30

Min jordbävning, kallar de sin respektive förlust för. Det handlar om när livet helt utan förvarning ställdes på ända. Hur mörkt det var då och länge, länge, för tiden läker inte alla sår men man tvingas lära sig leva med dem. Båda dessa kvinnor var dessutom föräldrar och ville finnas för sina barn.

De har också fött en gemensam bebis, boken: ”Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död – att överleva en enorm förlust”. Och i nätverket VIMIL, Vi som mist någon mitt i livet, fann de gemenskap och styrka i att få dela sina upplevelser.

Trots att såväl Marita som Christina trodde att de aldrig mer skulle kunna vara glada igen, vågar de leva idag. De berättar även hur du som anhörig till en person i sorg kan bete dig – och vad som inte hjälper ett dugg.

Lena Roos_Evighetens Podd_Avsnitt 29
Lena Roos: ”De allra flesta håller sig lugna och hjälper varandra i katastrofer” – Avsnitt 29

Vad finns det för koppling mellan religion, utsatthet och ansvar i pandemitider? Vilken roll kan tro och religiösa samfund spela i kris? Hur påverkas våra matvanor och vilken betydelse får det egna odlandet?

Lena Roos är religionshistoriker och professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Hon menar att vi när vi är som mest sårbara, försöker kontrollera det som kontrolleras kan. Samtidigt blir vi mer hjälpsamma och vidgar därmed våra nätverk. Och så pratar hon om att det i brist på ritualer och tidsmarkörer, inte är konstigt alls om vi blir mer glömska.

Erland Olsson: ”Genom att använda våra sinnen kan vi avgöra hur ett äldreboende fungerar” – Avsnitt 28

Hur luktar det? Vad ser jag? Vilket bemötande får jag? Våra sinnesintryck är en god vägledning när vi väljer äldreboende, enligt Erland Olsson. Han menar att vi alla och särskilt de anhöriga, kan bidra till en bättre äldrevård. Äldreomsorgen är en sektor som strålkastarljuset riktats mot under pandemin. Vad behöver den?

Patientsäkerhet är centralt för denna specialistsjuksköterska som jobbat länge inom psykiatrin, har haft flera chefsposter och styrelseuppdrag. Idag driver han företaget Sofrosyne. Tidigt i livet fick han ha ett nära förhållande till döden, vilket har påverkat hans syn på livet.

Caroline Hammarskjöld_Evighetens Podd_Avsnitt 27
Caroline Hammarskjöld: ”Vi har fortfarande mycket att lära oss av Dag Hammarskjöld” – Avsnitt 27

Caroline är släkt med Dag Hammarskjöld, som var FN:s generalsekreterare och dog i en flygolycka år 1961.

Genom sitt företag Hammarskjöld Inversio vill Caroline förmedla Dags budskap om samarbete, hållbarhet, öppenhet, om att lyssna inåt, hitta sin egen väg – och på så sätt bidra till världen. Budskap mer aktuella än någonsin, enligt Caroline. För det är Caroline som förvaltar arvet efter Dag och sköter rättigheterna till hans privata fotografier och texter, inklusive diktsamlingen ”Vägmärken”.

Daniel Blomqvist_Evighetens Podd_Avsnitt 26
Framtidsfullmakt – med juristen Daniel Blomqvist – Avsnitt 26

Daniel är biträdande jurist och arbetar främst med familjerätt. I det här avsnittet får vi veta mer om framtidsfullmakt. Vad är det? Hur skapar man en giltig sådan? Varför finns det och på vad sätt kan det hjälpa en människa och hennes efterlevande?

Johanna Fellenius samtalar med Daniel Blomqvist om något han anser att alla som är vid sina sinnens fulla bruk, har nytta av att göra.

Daniel Blomqvist_Evighetens Podd_Avsnitt 25
Juristen Daniel Blomqvist: ”Det passar mig bättre att stå på den ensammes sida” – Avsnitt 25

Daniel kallar sig blandnorrbottning. Det var en slump att han blev just jurist. Ett yrke som passar honom väl, då han uppskattar att höra människors historier och att få förtroenden. För han kommer nära människor.

Daniel har bl.a. varit processförare för Migrationsverket men tycker själv att han passar bäst på den ensammes sida, är den enskilda människans röst. Mest hemma är denne blivande advokat inom familjerätt.

Bosse Eriksson_Evighetens Podd_Avsnitt 24
Sista vilan – med Bosse Eriksson – Avsnitt 24

Vad finns det för olika former för en människas sista vila? Kan man sprida aska efter en älskad människa? För vem passar jordbegravning? Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravlund?

Hur ska jag som anhörig veta vad som blir bäst?

Johanna Fellenius samtalar med Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, som menar att vi har det förmånligt i Sverige då gravplats är gratis.

Som han ser det är evigheten vad gäller jordbegravning indelad i 25-årsintervaller, såvida det inte är en judisk eller muslimsk grav, för de har ingen tidsgräns.

Petra Brylander_Evighetens Podd_Avsnitt 23
Petra Brylander: ”Pandemin är det värsta som hänt scenkonsten sedan andra världskriget” – Avsnitt 23

Petra har stått på scenen i många år och är utbildad skådespelare. Idag är hon VD och teaterchef för Uppsala stadsteater.

Petra menar att kultur just nu är viktigare än någonsin. För henne är det en demokratifråga att få tänka, känna och uttrycka sig och därför gör det ont i hennes hjärta att förvandlas till en teaterhatare, som lägger ner föreställningar. Digitala satsningar kan inte ersätta fysiska möten men kan fungera som ett komplement, enligt Petra.

Hon berättar också hur pandemin har påverkat henne personligen, då hon själv blev sjuk i Covid-19.

Mimmie Willebrand_Evighetens Podd_Avsnitt 22
Mimmie Willebrand: ”Vi väljer inte våra kriser” – Avsnitt 22

Ett samtal som handlar mycket om kris, eftersom det är Mimmies specialområde – om vårt behov av att dela våra upplevelser med andra och om längtan efter frihet och ljus i mörkret.

Mimmie har alltid varit intresserad av att lyssna på människors berättelser och har forskat om trauma och beroende. Hon är psykolog liksom existentiell vägledare. Har hon haft någon nytta av sin yrkesmässiga kompetens när den egna familjen hamnade i en krissituation?

Mimmie är förälder till barn med diabetes typ 1, vilket det står mer om i boken ”När livet svänger”. För Mimmie är diabetes en diagnos som kan väcka existentiella frågor. Och så pratar hon om vad acceptans kan innebära.

Borgerlig officiant – med Bosse Eriksson – Avsnitt 21

En borgerlig officiant eller begravningsförrättare är en person som pratar på en icke-religiös begravning. Det kan bli aktuellt när en avliden person inte är medlem i Svenska kyrkan eller när någon inte vill ha en traditionellt kristen begravning. Vilka frihetsgrader finns det? Hur andligt kan det bli? Vad är viktigt att lyfta fram på en borgerlig begravning?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius. Han vill som officiant möjliggöra för de efterlevande att känna och visa sina känslor för att inte sorgen ska bli frusen. Att vara officiant ser han som sin viktigaste arbetsuppgift och ett stort förtroende.

Margareta Yrlid_EvighetensPodd_Avsnitt 20
Meditationsledaren Margareta Yrlid: ”Kroppen är vår dagbok”- Avsnitt 20

Margareta är nybliven pensionär och har ett förflutet som sjukgymnast eller fysioterapeut. Hon insåg tidigt att människor mår bra av avspänning, där såväl ökad kroppskännedom som meditation är tekniker Margareta omfamnar. Meditation hjälper henne i vardagen, t.ex. till ökad acceptans. Hon har ett helhetsperspektiv på människan och är samtidigt vetenskapligt förankrad.

Och så är hon frivillig särbo i ett 50 år långt äktenskap, vilket har visat sig fungera väldigt bra.

Johanna Fellenius möter vandraren Margareta Yrlid i ett existentiellt samtal inspelat på en mjuk matta på Evigheten Begravningsbyrå i Märsta.

Tomas Woodski_EvighetensPodd_Avsnitt 19
Dödsdoulan Tomas Woodski: ”Jag vill skapa betydelsefulla möten med kultur för personer i livets slutskede” - Avsnitt 19

Tomas har uppskattat de flesta jobb han har haft, som såväl konstpedagog, arbete inom hemtjänsten och nu senast som dödsdoula. Vad är det? Hur kan en dödsdoula hjälpa den som närmar sig livets slut? På vad sätt kan en sådan vara ett stöd för anhöriga?

Tomas hoppas genom möten med kultur kunna ge människor i livets slut möjligheten att uppleva saker, återuppleva något, kanske t.o.m. skapa saker – sådant som plötsligt känns viktigt. Det skulle också kunna vara i form av ett dödscafé. Med sitt queerperspektiv vill han erbjuda alternativa avslut, som är inkluderande.

Johanna Fellenius möter Tomas Woodski i ett samtal inspelat på Evighetens Existentiella Café.

Andreas Miller_EvighetensPodd_Avsnitt 18
Andreas Miller: ”Det goda ledarskapet är viktigare än någonsin” – Avsnitt 18

Hur vana är landets ledare att ha existentiella samtal? Blir det mer av den varan i pandemikrisen? Vad behöver ledarna för att kunna möta medarbetares oro, rädsla och sorg i en tid som är svår för oss alla? Hur tycker våra chefer att det har gått att ställa om till t.ex. distansarbete?

Sedan knappt tre år tillbaka är Andreas förbundsordförande för fackförbundet Ledarna, som får gott om vittnesmål om att den psykosociala situationen för många chefer är väldigt pressad p.g.a. pandemin. Andreas skulle önska att framför allt cheferna inom äldreomsorgen skulle få andra förutsättningar – det skulle kunna rädda liv.

Avsnitt 17_EvighetensPodd_Bo Eriksson
Begravningsentreprenörens vardag – med Bosse Eriksson – Avsnitt 17

Vad tycker en begravningsentreprenör är viktigt i sitt arbete? Hur hinner han med allt och är samtidigt närvarande i mötet med människor som är i sorg? Efter mer än 25 år i branschen, vad ger det honom att arbeta nära livet och döden?

Malin Hänsch: ”Det är aldrig för sent med sorgbearbetning” – Avsnitt 16

För vem lämpar sig sorgbearbetning och när? Ska det verkligen vara nödvändigt att gräva i det förflutna? Vad kan det ge den som tar steget?

Malin är certifierad coach och handledare i sorgbearbetning. Hon menar att vi människor är bra på att dra igång saker men behöver lära oss att hantera avslut och förluster.

För fem år sedan kom Malins liv till en vändpunkt. Hon hade innan dess arbetat i många år på samma företag, där hon fick leda sitt team genom omorganisation och slutligen avveckling. I privatlivet hade hon också drabbats av en stor förlust genom en skilsmässa. Plötsligt kändes hennes farmors fråga flera år tidigare aktuell: ”Skulle det inte vara roligt att jobba mer med människor?”

Jenny Grälls_EvighetensPodd_Avsnitt 15
Jenny Grälls: ”Vi föds och vi dör bara en gång i livet och jag vill att det ska vara en så fantastisk upplevelse som möjligt” - Avsnitt 15

Ett samtal kring livets första respektive sista andetag och hur det är att vara med i de ögonblicken.

Jenny är barnmorska liksom specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av palliativ vård, vård i livets slutskede på ett särskilt boende. Med sitt helhetsperspektiv anser Jenny att det är av yttersta vikt att våga prata om döden med sina patienter. Hon vill försöka tillgodose de behov som finns kvar; allt från att en enda gång till få äta en Hawaiipizza till att medla i relation till anhöriga. I sitt möte med ofta äldre, ibland personer med demens, behöver hon vara som en kameleont och anpassa sig till såväl person som situation. Fick Jenny bestämma skulle det i varje sjukvårdsteam finnas en person som representerar själen.

Johanna Martell_EvighetensPodd_Avsnitt 14
Johanna Martell: ”Musiken var som terapi för mig i min egen sorg” - Avsnitt 14

Johanna ville bli popsångerska som ung men upptäckte operasången av en slump och utbildade sig till sångerska, ett val hon aldrig har ångrat. Hon står inte bara på scen utan sjunger också gärna på t.ex. dop, bröllop och begravningar. För Johanna är det finaste man kan göra att vara med vid en människas sista avsked. En plötslig och stor förlust för 6,5 år sedan ritade om kartan i ett slag och har påverkat Johanna på djupet – hon sjunger på ett annat sätt nu, förhåller sig till det hon kallar vår korta tid på jorden på ett annat vis och har gjort nya livsval, där hennes kristna tro spelar in.

Minnesstunder – med Bosse Eriksson – Avsnitt 13

I direkt anslutning till en begravningsceremoni är det vanligt med en minnesstund. Vad är det? Vad är poängen med stunder att minnas? Var kan man vara? Vad kan man göra och inte? Johanna Fellenius samtalar med Bosse Eriksson, VD för Evigheten. Han menar att minnesstunden är ett perfekt tillfälle att tala om den döde – helt spontant eller väl genomtänkt. Eller så kan man sjunga en sång, eller ha allsång. Det viktiga är att det man gör, säger, spelar eller sjunger kommer från hjärtat.

Mikael Lindgren_EvighetensPodd_Avsnitt 12
Mikael Lindgren: ”Medvetandeutveckling är min livsuppgift” – Avsnitt 12

I nästan 30 års tid har Mikael verkat som IT-ingenjör men sedan ett år tillbaka ägnar han sig helt och hållet åt sin passion; medvetandeutveckling. Vad har han att säga om det här med närvaro? Vad är ens medvetande? Varför behöver vi utveckla det? 

Johanna Fellenius möter mannen som menar att alla kan meditera, det blir faktiskt bäst om man inte har några föreställningar innan om hur man gör. Mikael vill förändra världen, men med insikten att han behöver förändra sig själv först. Och så berättar han om hur hans eget lidande och egen oro ersatts av lugn och tillit.

Katharina Arnesen_EvighetensPodd_Avsnitt 11
Katharina Arnesen: ”När jag dör blir det ett enda stort firande” – Avsnitt 11

Katharina har inga problem alls att få ihop sina olika världar med komplementärmedicin i form av behandlingar inom bodytalk, Atlantean healing, djurkommunikation, att verka som änglamedium med sitt förflutna som maskör – och ändå närma sig saker på ett nyfiket och närmast naturvetenskapligt sätt. 

Som vuxen insåg hon att hon alltid har sett bakom människors masker, vilket ställer till det ibland. Katharina vill bidra med hopp och hon som hjälper människor som vet att de ska dö snart, har själv inte varit rädd för döden en enda sekund i livet.

Eskil Selander_EvighetensPodd_Avsnitt 10
Eskil Selander om när tro och humor gifter sig respektive krockar - Avsnitt 10

Vilken plats har humor i tron och tro i humorn? Hur rolig är Bibeln? Och var går gränsen för vad som är ok att skämta om och inte? Gäst är Eskil Selander, präst, ståuppkomiker och estradör, som också spelar en av sina tonsatta texter. Han berättar om hur han har hanterat sin sociala fobi och om skrivandet som ett sätt att bearbeta sitt mörker.

Evelyn Enström_EvighetensPodd_Avsnitt 09
Evelyn Enström – Vägen genom sorgen – Avsnitt 9

Evelyn Enström miste sin man i cancer och mitt i livet. Hon har inte duckat för sorgen, inte isolerat sig i den – utan bett om och tagit hjälp. Genom att gå i sorgbearbetning och genom att nätverka med andra i VIMIL, har hon funnit nya gemenskaper i sin nya ensamhet. 

Evelyn tror inte att det går att hoppa över sorgen, man måste igenom den. Hon som förlorat sin viktigaste del, försöker nu bli hel i sig själv. Och trots att det är mindre än ett år sedan den stora sorgen ritade om kartan, har hon medvetet utmanat sina rädslor, tagit flera steg mot ökat oberoende och känner hopp om framtiden. Nu börjar hon komma dit att hon vill hjälpa andra i deras förluster.

Eva Noreborg_EvighetensPodd_Avsnitt 08
Eva Noreborg: ”Coronapandemin gjorde mig deprimerad – och livet återvände när jag bröt isoleringen” – Avsnitt 8

Nog för att 70-plussaren Eva Noreborg har levt ensam länge men det var först i och med pandemin i våras som hon kände sig ensam för första gången. Det fanns bara ork till de mest basala behoven och det gick så långt att hon inte ville leva längre. 

Evas kristna tro fick stor betydelse i det som blev vändpunkten och hon gick från ord till handling i att bryta isoleringen. Hon arrangerade utomhusmöten, möten som har betytt liv för Eva – och hon har till och med knutit nya band.

Anja Saletti_EvighetensPodd_Avsnitt 07
Anja Saletti om meningen, möten och måltiden - Avsnitt 7

När livet skaver, vad kan vår existens tänkas behöva då? Är en måltid bara en stunds näringsintag – eller en del av något mycket större? Vad betyder det att själv få välja dryck på ett äldreboende? Vad är poängen med att skilja mellan ensamhet och självsamhet, särskilt i tider präglade av en pandemi?

Anja Saletti, existentiell vägledare, dietist och forskare kring mat och äldre.

Bo Eriksson_EvighetensPodd_Avsnitt 06
Begravningar med Bosse Eriksson – Avsnitt 6

Vad finns det för likheter och olikheter mellan olika sorters begravningar? Hur skiljer sig kyrkliga och borgerliga begravningar åt? Hur mycket kan man som närmast anhörig bestämma? Hur kan ett personligt avsked se ut?

Lars Björklund: ”Jag vill att mina spår ska få försvinna, för annars blir det alldeles för många döda spår på stranden” – Avsnitt 5

Ett existentiellt samtal om alltifrån mod och att vara anhörigvårdare, till prat om ensamhet och isolering. Lars berättar också om olika sorters tystnad och om hur han föreställer sig livet efter detta. 

Tillit har han gott om, mannen som ser allt som förgängligt. I mer än 20 års tid har Lars varit sjukhuspräst och därefter kaplan vid Sigtunastiftelsen. Pensionär blev han under coronapandemin. Lars Björklund skriver också dikter och står bakom flera titlar med inriktning på själavård.

Carl Engfors_EvighetensPodd_Avsnitt 04
Musik på begravningar – med Carl Engfors - Avsnitt 4

Vad är poängen med att ha musik på begravningar? Kyrkliga respektive borgerliga begravningar – hur skiljer de sig åt vad gäller musikvalen? Kan man spela hur hårda låtar som helst?

Carl Engfors, musikutbildad begravningsrådgivare vid Evigheten Begravningsbyrå, blir intervjuad av Johanna Fellenius om tonernas betydelse på begravningar.

Bo Eriksson_EvighetensPodd_Avsnitt 03
Kisthämtning - med Bosse Eriksson - Avsnitt 3

Vad är kisthämtning? När är det aktuellt? Får man lägga ner saker i kistan?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius vad kisthämtning av en avliden person innebär.

Stina Wollter_EvighetensPodd_Avsnitt 02
Stina Wollter: "Mina döda har gjort mig till en bättre människa" - Avsnitt 2

Stina Wollter, konstnär och författare bland annat, berättar hur det har varit att följa flera av sina närstående ända till livets slut, hur vackert det kan vara i de rummen om man vågar gå dit och stanna kvar.  Hon pratar också om vad dödsträning innebär och vad hon tror om livet efter detta.

Leder samtalet gör Johanna Fellenius, i en inspelning gjord på Evighetens Existentiella Café i Uppsala.

Bo Eriksson_EvighetensPodd_Avsnitt 01
När någon dör - med Bosse Eriksson - Avsnitt 1

Vad är viktigt i samband med ett dödsfall? Vad behöver jag göra? Vem äger kroppen?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, blir intervjuad av Johanna Fellenius på temat När någon dör.