Med Johanna Fellenius

Existentiella samtal om livet före döden - och efter

Existentiella frågor är både lätta och svåra. Lätta för att de berör oss alla och för att vi alla har dem med oss under livet, vare sig vi vill eller inte.

Svåra för att det är stora frågor som ingen egentligen kan ge något svar på.

I Evighetens podd hör du samtal kring livet före döden och vad som händer efter att vi har lämnat jordelivet.

Johanna Fellenius möter

kända och mindre kända människor i existentiella samtal

Podden spelas vanligen in på Evigheten i Uppsala som är en del av Evigheten Begravningsbyrå.

IngaMari Solders_Evighetens Podd-avsnitt 37
Senaste avsnittet

Dödelsen och händelser i livets gränsland

IngaMari Solders berättar om händelser i livets gränsland och hennes inre arbete, vilket det står mer om i hennes bok ”Dödelsen”. Hon ser det att dö som en process.